เอกสารเลือกตั้ง

แฟ้มปกอ่อน สำหรับใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

แฟ้มปกอ่อน สำหรับใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

แฟ้มปกอ่อน สำหรับใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เป็นแฟ้มปกอ่อน

ทำจากกระดาษการ์ดสี 350 แกรม

ขนาด 15.25 x 26.25 นิ้ว

พิมพ์ ขาว-ดำ

เจาะรูสำหรับใส่ลิ้นแฟ้ม

ไดคัทเส้นพับสำหรับพิมพ์

ไดคัทมุมมน 4 ด้าน

แบบพิมพ์และสมุดรายงานประจำหน่วยเลือกตั้ง

แบบพิมพ์และสมุดรายงานประจำหน่วยเลือกตั้ง

แบบพิมพ์และสมุดรายงานประจำหน่วยเลือกตั้ง

ขนาดรูปเล่ม A4

ปกหน้าและปกหลัง เป็นกระดาษการ์ด 180 แกรม พิมพ์ 4 สี

ด้านในเป็นกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษเคมี 55 แกรม

หนาไม่น้อยกว่า 65 หน้า รวมปก

เย็บเล่มสันข้าง

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ขนาดรูปเล่ม A4

พิมพ์ปก 4 สี ใช้กระดาษอาร์ต 210 แกรม เคลือบกันรังสี

พิมพ์เนื้อใน 1 สี ใช้กระดาษปอนด์ 60 แกรม

หนาไม่น้อยกว่า 104 หน้า

เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา

คู่มือกฎหมายและระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่น

คู่มือกฎหมายและระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่น

คู่มือกฎหมายและระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่น

ขนาดรูปเล่ม A4

พิมพ์ปก 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม เคลือบกันรังสี

พิมพ์เนื้อใน 1 สี ใช้กระดาษปอนด์ 60 แกรม

หนาไม่น้อยกว่า 228 หน้า

เข้าเล่มด้วยวิธีไสกาว

คู่มือประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น

คู่มือประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น

คู่มือประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น

ขนาดรูปเล่มไม่น้อยกว่า 5 x 7 นิ้ว

พิมพ์ปก 4 สี ใช้กระดาษอาร์ต 210 แกรม

พิมพ์เนื้อใน 4 สี ใช้กระดาษปอนด์ 70 แกรม

หนาไม่น้อยกว่า 26 หน้า รวมปก

เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บแมกซ์ 2 จุด