วารสาร

วารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ รายงานกิจการประจำปีงบประมาณ 2565

ขนาด A4

ปกเป็นกระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบกันรังสี

เนื้อในกระดาษอาร์ต 130 แกรม พิมพ์ 4 สี

หนา 32 หน้า

เข้าเล่ม เย็บมุงหลังคา

อ่านเพิ่มเติม: วารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วารสาร เทศบาลตำบลกังแอน พ.ศ.2566 ฉบับที่ 1

วารสารเทศบาลตำบลกังแอน-2566

วารสารเทศบาลตำบลกังแอน พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 1

ขนาด A4

ปกเป็นกระดาษอาร์ต 260 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบกันรังสี

เนื้อในกระดาษอาร์ตมัน 120 แกรม พิมพ์ 4 สี

หนา 64 หน้า

เข้าเล่ม ไสกาว

อ่านเพิ่มเติม: วารสาร เทศบาลตำบลกังแอน พ.ศ.2566 ฉบับที่ 1