แบบพิมพ์และสมุดรายงานประจำหน่วยเลือกตั้ง

แบบพิมพ์และสมุดรายงานประจำหน่วยเลือกตั้ง

แบบพิมพ์และสมุดรายงานประจำหน่วยเลือกตั้ง

ขนาดรูปเล่ม A4

ปกหน้าและปกหลัง เป็นกระดาษการ์ด 180 แกรม พิมพ์ 4 สี

ด้านในเป็นกระดาษปอนด์ 70 แกรม

กระดาษเคมี 55 แกรม

หนาไม่น้อยกว่า 65 หน้า รวมปก

เย็บเล่มสันข้าง