แฟ้มปกอ่อน สำหรับใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

แฟ้มปกอ่อน สำหรับใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

แฟ้มปกอ่อน สำหรับใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เป็นแฟ้มปกอ่อน

ทำจากกระดาษการ์ดสี 350 แกรม

ขนาด 15.25 x 26.25 นิ้ว

พิมพ์ ขาว-ดำ

เจาะรูสำหรับใส่ลิ้นแฟ้ม

ไดคัทเส้นพับสำหรับพิมพ์

ไดคัทมุมมน 4 ด้าน