คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

คู่มือประชาชนบางรักพัฒนา

หนังสือคู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา

ขนาดรูปเล่ม A5

พิมพ์ปก 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม เคลือบกันรังสี

พิมพ์เนื้อใน 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม

หนา 56 หน้า

เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา