คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

เนื้อหาประกอบด้วย

• ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

• ภาษีป้าย

ขนาดรูปเล่ม A5

พิมพ์ปก 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม เคลือบกันรังสี

พิมพ์เนื้อใน 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 100 แกรม

หนา 48 หน้า

เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา