วารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ รายงานกิจการประจำปีงบประมาณ 2565

ขนาด A4

ปกเป็นกระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบกันรังสี

เนื้อในกระดาษอาร์ต 130 แกรม พิมพ์ 4 สี

หนา 32 หน้า

เข้าเล่ม เย็บมุงหลังคา

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ