แผ่นพับเชิญเที่ยวตลาดท่าเรือพล ทต.บางทราย

แผ่นพับเชิญเที่ยวตลาดท่าเรือพล

แผ่นพับเชิญเที่ยวตลาดท่าเรือพล เทศบาลตำบลบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี

ขนาด A4 พับ 3 ตอน

ใช้กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม

พิมพ์ 4 สี ทั้งสองหน้า

 

แผ่นพับเชิญเที่ยวตลาดท่าเรือพล

 

แผ่นพับเชิญเที่ยวตลาดท่าเรือพล