คู่มือป้องกันภัยยาเสพติด

คู่มือป้องกันภัยยาเสพติด

คู่มือป้องกันภัยยาเสพติด

ขนาดรูปเล่ม A5

พิมพ์ปก 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม เคลือบกันรังสี

พิมพ์เนื้อใน 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม

หนา 32 หน้า

เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา