สติ๊กเกอร์ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยแล้ว (รายเดือน)

สติ๊กเกอร์ขยะรายเดือน

สติ๊กเกอร์ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยแล้ว ทม.บางรักพัฒนา (รายเดือน)

เป็นสติ๊กเกอร์พีวีซี (หรือ พีพี)

พิมพ์เลเซอร์ 4 สี กันน้ำ (หรือพิมพ์อิงค์เจ็ท 4 สี กันน้ำ)

ขนาดกว้าง 4 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว