ปฏิทิน พ.ศ.2566 อบต.โคกสะอาด สระบุรี

000

ปฎิทิน พ.ศ.2566 อบต.คลองเรือ สระบุรี

ป้ายบน

• ขนาด 15 นิ้ว x 21 นิ้ว

• พิมพ์ 4 สี เคลือบกันรังสี

• กระดาษอาร์ต 230 แกรม

ป้ายล่าง

• ขนาด 7 นิ้ว x 15 นิ้ว

• พิมพ์ 4 สี

• กระดาษปอนด์ 70 แกรม