รับจ้างพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์

รับจ้างพิมพ์วารสารพร้อมเข้าเล่ม

ขนาดรูปเล่ม A4 (ปรับเปลี่ยนได้)

พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี

ปก ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม เคลือบกันรังสี

เนื้อใน ใช้กระดาษปอนด์ 100 แกรม

หนา 20 หน้า รวมปก (ปรับเปลี่ยนได้)

เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา

ก่อนพิมพ์จริง ลูกค้าสามารถขอเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ปรับแต่งสี เปลี่ยนรูปภาพ