หีบบัตรเลือกตั้ง (แบบพลาสติก)

หีบบัตรเลือกตั้ง-พลาสติก

หีบบัตรเลือกตั้ง (แบบพลาสติก)

เป็นหีบพลาสติกสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน

เนื้อพลาสติกโปร่งแสง มองเห็นวัตถุด้านใน แต่ไม่เห็นรายละเอียด

ฝาเปิด-ปิดด้านบน มีรูเพื่อใส่สายรัดหีบบัตร

มีรูปสัญลักษณ์ กกต. ไว้ที่ผิวด้านหน้า

ตัวกล่อง กว้าง 45-46 ซม. ยาว 50-51 ซม. สูง 42-43 ซม.

ช่องหย่อนบัตร กว้าง 0.5 ซม. ยาว 15 ซม.